Прозорість та інформаційна відкритість гімназії

Прозорість та інформаційна відкритість гімназії

 •  Статут гімназії натисніть тут

 • Ліцензії на проводження освітньої діяльності натисніть тут

 • Структура та органи управління натисніть тут

 • Кадрове забезпечення натисніть тут

 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою натисніть тут

 • Територія обслуговування натисніть тут

 • Ліцензований обсяг - 600 учнів та фактична кількість осіб, що навчаються - 543 учні

 • Мова (мови)  освітнього процесу: викладання ведеться державною мовою. З 1 класу учні вивчають англійську мову, з 5 класу - німецьку та польську (факультативно)

 • Наявність вакантних посад: заступника директора з ВР (1 ставка), асистент учителя (0,5 ставки)

 • Матеріально-технічне забезпечення натисніть тут 

 • Результати моніторингу освіти натисніть тут

 • Річний звіт про діяльність гімназії натисніть тут

 • Правила прийому до гімназії натисніть тут

 • Умови доступності гімназії для дітей з особливими освітніми потребами натисніть тут

 • Плата за навчання натисніть тут

 • Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати натисніть тут 

 • Звіт про отримання державних та публічних коштів, інформація про перелік товарів, робіт та послуг отриманих від держави та  інших організацій  як благодійна допомога (із зазначенням їх вартості), а також про кошти отримані з інших джерел не заборонених законодавством натисніть тут

 • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням гімназії або на вимогу законодавства натисніть тут